Počítačový klub pro zdravotně postižené, seniory a matky na mateřské dovolené

Vítejte na stránkách PC klubu U zeleného ptáka

Jsme občanské sdružení KŘIŽOVATKA.CZ jež má charakter dobrovolného neziskového sdružení,

které bylo založeno iniciativou pana Navrátila a malé skupiny jeho pomocníků.

Jak to vlastně začalo?

Vše se odráží od myšlenky smyslu života a života samého. Celý náš život je složen z mnoha různých křižovatek a zákoutí, které jsou v různých částech života zcela odlišné. Závisí nejen na okolnostech, ale i na přímé účasti člověka ? Proto můžeme jednou hovořit o šťastné volbě jindy o tragickém osudu člověka. Jen na něm samém záleží, jak se s tím čím je nebo bude vyrovná, jak bude sám sebe případně své okolí formovat. Na druhé straně při tomto obecném úsilí nemůľe zůstat člověk osamocen, hledá pomoc nebo ji přijímá. Ne snad proto, že se sám nesnaší svou situaci řešit, ale z úplně jiných důvodů, které ve většině případech nelze zvrátit ani se jim vyhnout.Tito lidé mají své nedocenitelné, někdy profesní jindy lidské, hodnoty. Jde nám zde o lidi tělesně i jinak hendikepované.

Nikdo netušil, když před 9 lety snaha pomoci se získáním počítače a připojení k internetu nadšenému "počítačovci" vozíčkáři Richardovi Navrátilovi dá vzniknout řadě užitečných aktivit. Ano to bylo první váľné setkání s počítačem a zároveň nové prostředí pro seznámení s novými zkušenostmi a těžkostmi. Po seznámení s počítačovou technikou přišel internet, ale i další otázky: Jak se dostat co nejrychleji k potřebným informacím? Pro odpověď nemusíme chodit daleko. V dnešním moderním světě, světě vyspělé techniky, elektroniky a informatiky je to v prvé řadě internet.Právě internet je pro handicapovaného člověka velmi důležitým pomocníkem v nesnázích. Často je to nejdostupnější prostředek k získání rozličných informací, pro které by postižený občan, - jiným způsobem - byl nucen překonávat různé bariéry. V neposlední řadě vykonává sluľbu komunikace a tak zprostředkovává imobilnímu člověku komunikaci s nejbližšími a přáteli po celém světě.

Druhou otázkou bylo: Když už se k internetu dostaneme jsme mnohdy zahlceni množstvím informací (třeba s tématikou zdravotního postiľení), které nejsou zařazeny do řádného katalogu ? musíme jednoduše vědět jméno dané webové stránky, která nás může opět odkázat na další a další přičemž náš čas ale zejména finance jsou často velmi omezené. Jednoduše řečeno, než se dostanu k cílené informaci, spotřebuji mnoho úsilí, financí a času. Tyto a jiné otázky byly pro Richarda počáteční inspirací.

Tak vznikl o tři roky později postupně název Křižovatka pro stejnojmenný katalog odkazů na stránky s problematikou zdravotního postižení www.krizovatka.cz a poté vzniklo i občanské sdružení Křiľovatka.cz, zaměřené na pomoc občanům se specifickými potřebami v oblasti internetové technologie (dále jen IT).

Richardovo nadšení pro vše okolo PC a Internetu vyprovokovalo i jeho kamarády - Jiřího Vernera a Tomáše Sýkoru a postupně řadu dalších lidí, aby mu s realizací jeho snu o vlastním internetovém serveru pomohli.

Richard nechtěl v pomoci lidem na vozíčku zůstat jen v jakési virtuální podobě, proto začal uvažovat o zbudování centra, kde by mohl poskytovat komplexní sluľby v oblasti IT. Nastalo zhanění místa a nebytového prostoru, oslovování vhodných dárců a sponzorů aby mohl svou ideji realizovat. Po dvouletém úsilí začíná s jedním z hlavních dárců upravovat vhodný nebytový prostor v Kunraticích v lokalitě sídliště Flora a zanedlouho otvírá Počítačový klub pro hendikepované.

Z činnosti PC klubu U Zeleného ptáka

Po téměř devíti letém provozu se můžeme těšit s hojností návštěvníků a sympatizantů našeho klubu, nejen z řad občanů s handicapem, ale i seniorů a ostatní veřejnosti.

Našim zákazníkům nabízíme: INTERNET, TISK, KOPÍROVÁNÍ, SKENOVÁNÍ, FAXOVÁNÍ, PC - KURZY MS OFFICE, KURZ ANGLIČTINY pro začátečníky a mírně pokročilé, PORADENTSKOU ČINNOST PRO HENDIKEPOVANÉ A SENIORY, REZERVACE A PRODEJ VSTUPENEK - Ticketportal.cz, ORGANIZOVÁNÍ KULTURNÍCH AKCÍ PRO HENDIKEPOVANÉ A SENIORY, PRODEJ RENOVOVANÝCH NÁPLNÍ DO TISKÁREN A TISK DIGITÁLNÍCH FOTOGRAFIÍ.

Internet a podstatnou část naąich služeb poskytujeme pro držitele ZTP/P zcela zdarma, velké cenové úlevy máme pro držitele průkazů ZTP, studenty a seniory. V současné době je naší nejrozšířenější činností internetové služby a PC-kurzy MS Office.