Počítačový klub pro zdravotně postižené

HARMONOGRAM POČÍTAČOVÝCH KURZŮPočítačové kurzy, které u nás v počítačovém klubu pro zdravotně postižené již druhý rok nabízíme, jsou založeny zcela na individuální výuce jednotlivých účastníků kurzu. Kurzy nám poskytla Počítačová škola GOPAS, a.s na CD médiích. Výukové kurzy jsou sestaveny profesionálně, s minimální zátěží pro studujícího, který s lektorem prochází každý modul kurzu individuálně s možností dalšího procvičení. Kurzy na CD lze jak číst tak i poslouchat s použitím sluchátek. Pokud je to nutné používá lektor k výuce flipchartovou tabuli. Učebna je vybavena třemi stolními počítači. Účastníkům jsou k dispozici i dva notebooky, vše s připojením na internet.

Od Kybernetické společnosti pro certifikační licence, disponuje učebna certifikátem na testovací místnost, kde může škola Gopas provádět testy ECDL. Rovněž jsme získali potřebné výukové programy od již zmíněné PC školy, které korespondují a navazují na naše dosavadní kurzy. Stáváme se tak zcela ojedinělou počítačovou učebnou, která se orientuje na výuku kurzů v oblasti výpočetní techniky pro zdravotně postižené s profesionálním přístupem. PC klub je otevřen i pro ostatní, kteří o kurzy projeví vážný zájem a kapacita kurzů nebude vyčerpaná.

Úvod do PC kurzu - Základy Informačních technologií (Z)

Účastníkům kurzu jsou vysvětleny základní principy, funkce a pojmy osobního počítače, jsou podány informace o počítačové komunikaci, internetu a multimédiích. Probrány jsou oblasti hardware a software, zdroje a druhy programů, licenční politika, umístění počítačů, pracovní prostředí a bezpečnost. Zapojení počítače do počítačové sítě, zálohování informací a ochrana počítače proti virům. Vzhledem k obsáhlosti tématu a poměrně krátkému časovému rozsahu, se u tohoto kurzu předpokládá doplnění znalostí formou samostudia z pracovních materiálů, které si účastníci kurzu zatím shánějí sami.

Doporučení: pro naprosté začátečníky

Operační systém Microsoft Windows XP/7/8 (dále jen Windows)

Popis kurzu:

Účastníci kurzu se přehledně seznámí s operačním systémem Windows XP, případně Windows 7 nebo 8. Naučí se spouštět programy, uspořádat pracovní plochu a nastavit parametry pomocí Ovládacího panelu, pracovat se vstupními zařízeními a objekty na ploše, spouštět jednotlivé aplikace a pracovat s Průzkumníkem Windows. Rovněž se naučí pracovat se soubory a složkami na jednom počítači i v síti. Dále se účastníci kurzu naučí používat jednoduchý textový editor Wordpad, program malování a schránku ve Windows.

Účel kurzu: Po skončení tohoto kurzu bude jeho účastník znát prostředí Windows.

Anotace kurzu

- Charakteristika operačního systému Windows, plocha Windows, práce se vstupním zařízením, zástupci
- Hlavní panel a nabídka Start u Win. 8 (úvodní obrazovka s dlaždicemi), programy
- Práce s otevřeným oknem, využití dalších aplikací a utilit
- Hierarchická struktura Windows, stromové zobrazení
- Orientace v Průzkumníkovi Windows, vytváření složek
- Kopírování a přesouvání objektů
- Práce s Wordpadem a schránkou ve Windows

Doporučení: pro začátečníky vyžadováno pro lepší orientaci v počítači

MS Word 2007 / 2013 úvod (dále jen Word)

Popis kurzu

V tomto kurzu získá účastník základní dovednosti nezbytné pro práci ve Wordu. Naučí se, jak vytvořit a upravovat dokument, jaké jsou možnosti formátování znaků a odstavců, osvojí si pohyb v dokumentu. Dále se účastník seznámí s tvorbou tabulky a k čemu slouží tabulátory.

Účel kurzu

Po ukončení tohoto kurzu bude účastník umět vytvořit a upravit dokument a zvládnout základní techniky formátování textu.

Anotace kurzu

- Pohyb v dokumentu, seznámení se s programem Word
- Techniky pro výběr textu, přesouvání a kopírování textu
- Formátování znaků a odstavců, práce s odrážkami a číslováním
- Práce s Tabulátory, tvorba tabulky
- Formátování textu do sloupců
- Záhlaví a zápatí, okraje, zalomení stránky
- Použití Automatických oprav a korekčních nástrojů, tisk dokumentů

Doporučení: pro studenty, kteří požadují zvládnout práci s textovým editorem jako běžní uživatelé.

MS Word 2007 / 2013 pro středně pokročilí

Popis kurzu:

Tento kurz v mnohém rozvíjí předešlí úvodní kurz do Wordu, studenti si v něm osvojí pokročilejší funkce Wordu jak vytvořit tabulku, šablony, styly a makra.

Účel kurzu:

Naučit se pokročilejším technikám formátování dokumentů a seznámit se s makry

Anotace kurzu:

- Vytváření a formátování oddílů, poznámky pod čarou a vysvětlivky
- Tvorba tabulek, formátování tabulek, jednoduché sumarizování a výpočty v tabulkách
- Propojování a vkládání objektů, hromadná korespondence, slučování dat
- Tvorba obálek a adresních štítků
- Používání stylů, používání záložek a křížových odkazů, vytváření obsahu, tvorba rejstříku
- Úprava panelu nástrojů a nabídek

Doporučení: studenty, kteří požadují pokročilejší znalosti s prací v textovém editoru.

MS Word 2007 / 2013 pro pokročilé

Popis kurzu:

V tomto kurzu se studenti seznámí s pokročilými funkcemi Wordu. Naučí se pracovat s verzemi dokumentu, vytvářet šablony a formuláře, přidávat grafiku, používat makra, pracovat s velkými dokumenty, sdílet dokumenty a jak vytvářet webové stránky.

Účel kurzu:

Umět využívat pokročilé funkce Wordu

Anotace kurzu:

- Řízení toku textu v dlouhých dokumentech, práce s verzemi dokumentu, hlavní dokument s vnořenými dokumenty
- Tvorba šablony, vytvoření a použití šablony formuláře, grafické prvky v dokumentu, tvorba grafů
- Makra, sledování změn, použití komentáře
- Tvorba webové stránky, tvorba hypertextových odkazů, digitální podpis

Doporučení: pro pokročilé uživatele

MS Outlook

Popis kurzu:

Účastník kurzu se seznámí s programem Outlook, který slouží ke správě informací, dále se student naučí přijímat a odesílat elektronické zprávy, pracovat s kalendářem, kontakty a nastavovat úlohy. Studenti se tak naučí posílat maily, plánovat schůzky, vkládat události, plánovat shromáždění, spravovat a organizovat kontakty, poznámky a úkoly.

Účel kurzu:

Naučit se základním technikám přijímání, odesílání a organizace zpráv. Seznámit se se složkami Outlook.

Anotace kurzu:

- Seznámení s Outlookem, vytváření, posílání a odpovídání na zprávy, práce s adresářem
- Možnosti spravování zpráv, třídění, prohlížení a přesouvání zpráv
- Vytváření podpisů, plánování schůzek, editace schůzek a plánování událostí
- Další možnosti kalendáře, práce s požadavky na shromáždění, navrhování času shromáždění
- Přidávání, upravování a vyhledávání kontaktů, třídění kontaktů
- Práce s pozvánkami, vytváření a spravování úloh

Doporučení: pro studenty, kteří požadují ovládat program Outlook jako běžní uživatelé

MS Outlook pro pokročilé

Popis kurzu:

Outlook je program pro správu informací, který pomůže studentovy koordinovat zprávy, kalendáře, kontakty a úlohy. Tento kurz poskytuje příležitost k experimentování s pokročilými funkcemi zpráv, schůzek, shromáždění a úloh. Ostatní témata pokrývají přizpůsobování prostředí a přípravu pro práci offline.

Účel kurzu:

Seznámit se s pokročilejšími technikami práce v Outlook

Anotace kurzu:

- Filtrování zpráv a průvodce pravidly, definice zobrazení, vytváření osobní složky
- Nastavení práv a prohlížení kalendářů uživatelů, úpravy v kalendáři
- Pokročilé spravování úloh, importování a spravování dat
- Vytváření a používání uživatelských formulářů, práce s deníkem
- Vytváření domovské stránky složek
- Použití skupin novinek a zasílání zpráv
- Modifikování vlastností a nastavení možností
- Spravování příchozí pošty pomocí barev, přizpůsobení panelu nástrojů a menu
- Nastavení připojení přes modem, nastavení offline složek

Doporučení: pro pokročilé účastníky kurzu

Internet

Popis kurzu.

Studenti se naučí prakticky užívat internet. Seznámí se s vyhledávačem Internet Explorer a strukturou webových stránek, budou umět přijímat a odesílat e-maily a přílohy

Účel kurzu:

Naučit se prakticky využívat internet a jeho možnosti

Anotace kurzu:

- Obecný úvod do problematiky Internetu, stručně o technickém zázemí, k čemu se dá Internet využít
- Struktura webové stránky, její menu a hypertextové odkazy, bezpečný pohyb po stránkách
- Jaké jsou možnosti připojení, technické vybavení Internet Explorer, jeho nastavení a používání
- Praktické příklady: vyhledávání různých informací, ukládání informací a obrázků na pevný disk
- Založení e-mailové schránky u poskytovatele této služby, integrace Emailu do programu Outlook, odesílání a přijímání elektronické pošty
- Vytvoření e-mailu a další jeho úpravy, přiložení přílohy
- Elektronická pošta a viry

Doporučení: Účastník by měl absolvovat úvodní kurz Outlook

DALŠÍ DOPLŇKOVÉ KURZY:

MS Excel 2007/2013 – úvod
MS Excel 2007/2013 – středně pokročilí
MS Excel 2007/2013 – pokročilí


MS PowerPoint 2007/2013 – úvod
MS PowerPoint 2007/2013 – pokročilí


KNIHOVNA ECDL

Co je modul 1-7?

Jsou to základní moduly, které korespondují s našimi kurzy MS Office 2007/2013 nebo celou knihovnou ECDL.

Základní moduly ECDL 1 - 7

1. Základy informačních technologií
· základy IT – přínos práce na PC a jeho využití v praxi – příklady
· informační technologie a společnost – člověk versus počítač
· bezpečnost dat, ochrana autorských práv, protipirátské aktivity
· hardware, software, operační systémy a druhy aplikací
· komunikace, elektronická pošta, organizace pomocí IT


2. Používání PC a správa souborů
· používání počítače a správa souborů
· tvorba adresátové struktury a její filozofie
· kopírování souborů
· nastavení uživatelského prostředí na počítači


3. Textový editor
· filozofie práce s textem v textovém programu
· formátování písma, odstavců a dokumentů
· vlastní úprava textu a pravidla související
· možnosti tiskových výstupů a vlastní tisk dokumentů


4. Tabulkový kalkulátor
· filozofie práce s tabulkovým programem
· formátování buňky a tabulky
· práce v tabulce – vkládání vzorců a funkcí
· možnosti adresování v tabulce při kopírování
· tvorba grafů a databází
· možnosti tiskových výstupů a vlastní tisk tabulek


5. Databáze
· filozofie práce s databází
· vytvoření seznamu
· definice textových a číselných polí
· výběr položek a jejich zpracování
· ukládání dat


6. Grafické možnosti PC a způsoby a možnosti elektronické prezentace
· grafické možnosti kreslících programů a jejich použití (desktop publishing)
· vkládání grafických objektů do jiných dokumentů
· tvorba elektronické prezentace pomocí počítače
· možnosti použití přípravných grafických objektů – organizační grafy
· možnosti ukládání na jiná než běžná média


7. Služby informační sítě
· filozofie práce v síťovém prostředí – klady a zápory
· možnosti práce v síti – sdílení informací, bezpečnost
· elektronická pošta – způsob využití
· internet a intranet – filozofie tohoto fenoménu
· vyhledávání informací a jejich zpracování


TERMÍNY PC KURZŮ NALEZNETE NA UVODNÍ STRÁNCE NEBO SE INFORMUJTE NA TEL. ČÍSLE 271913590